„Leonardo”
 „Socrates”
» Citizenship Actions
» Greta de la Mode
» IntALWinE
» Alpha-Beta
» Alpha to Omega
» Creative Industries
» Memory Line

Programul „Socrates”

Programul de finanţare al Uniunii Europene intitulat „Socrates - subcomponenta Grundtvig” îşi propune întărirea dimensiunii europene în educaţie şi aplicarea principiului educaţiei de-a lungul întregii vieţi, contribuind la îmbunătăţirea accesului tuturor celor care, indiferent de vârstă, doresc să achiziţioneze noi cunoştinţe, capacităţi şi competenţe. Obiectivele specifice ale acestui program sunt: realizarea de metodologii şi materiale specifice educaţiei adulţilor care vor putea fi utilizate în cât mai multe ţări participante la program; promovarea cooperării europene între cât mai multe organisme europene de educaţie a adulţilor; îmbunătăţirea calităţii procesului de formare a resurselor umane implicate în educaţia adulţilor; aplicarea principiului educaţiei de-a lungul întregii vieţi şi participare la diseminarea bunelor practici în domeniu.

ANUP - Proiectele în cadrul „Socrates”

Coordonator de proiect este doamna Ileana Boeru.

"Citizenship Actions" - Paşi către furnizarea de oportunităţi egale

Acest proiect îşi propune să găsească noi metode de îmbunătăţire a şanselor de acces la egalitate şi coeziune socială în ceea ce îi priveşte pe tinerii din medii dezavantajate, care se află în pericol de excludere socială. Prevenirea acestui fapt se poate reliza printr-o atitudine de acceptare a învăţării şi printr-o valorizare pozitivă a competenţelor lor cetăţeneşti.

Parteneri:
 • OLANDA: CESO, Arcus Collége;
 • PORTUGALIA: Compenditur;
 • FRANŢA: Pedra International, ADREP Formation
 • ITALIA: ISFEL, I.A.L., Facoltà Scienze Politiche
 • ROMÂNIA: ANUP
sus

Greta de la Mode

Proiectul are ca obiectiv de cercetare identificarea în fiecare ţară participantă a celor mai relevante experienţe de formare profesională continuă pentru muncitori care au o calificare scăzută şi care lucrează în întreprinderi mici din sectorul metalurgie-mecanică. Rezultatele cercetării vor forma un „repertoar” care va cuprinde linii directoare şi recomadări validate la nivel european pentru realizarea proceselor de formare profesională la nivel individual sau colectiv, împărtăşite de partenerii sociali, flexibile şi personalizate pentru muncitori cu o calificare redusă, fără perspective profesionale şi care lucrează în întreprinderi mici si mijlocii (nu mai mari de 50 angajaţi), încadraţi în metalurgie sau industria mecanică. Repertoarul va propune un model pe care fiecare partener să-l poată adapta la propriile realităţi. El va descrie principalele faze ale proceselor de formare, bazate pe următoarele principii: formarea este definită în funcţie de capacităţile muncitorilor şi de propriile lor scopuri; cu implicarea partenerilor sociali ca o garanţie a dreptului lor la învăţarea de-a lungul vieţii şi în relaţia cu nevoile întreprinderilor mici şi mijlocii, valorizând învăţarea prin conştientizarea competenţelor noi achiziţionate şi împărtăşind procesele de învăţare între partenerii sociali. Astfel, perspectivele de ocupare a muncitorilor implicaţi în formare vor creşte.

sus

IntALWinE - Săptămâna Educaţiei Adulţilor în Europa

Acest proiect îşi propune să promoveze festivalurile învăţării în întreaga Europă, fiind o componentă a construcţiei democratice în ţările participante la proiect. Un alt obiectiv al proiectului este perfecţionarea operaţională a festivalurilor din Europa: Compararea unor metode de desfăşurare, strângerea sistematică a unor date care să faciliteze decizia politicienilor în domeniul educaţiei adulţilor precum şi implicarea nu numai a instituţiilor care desfăşoară activităţi de educaţie a adulţilor, dar mai ales a adultului beneficiar al serviciilor de educaţie permanentă. La finalul proiectului va exista o bancă de date, la nivel european, accesibilă tuturor partenerilor de proiect, şi în care un loc aparte îl vor avea exemplele de bună practică a unor cursanţi cărora li s-a schimbat viaţa prin educaţia permanentă.

Parteneri:
 • AUSTRIA: Ministerul Educaţiei, Ştiinţei şi Culturii
 • BELGIA: Ministerul Comunităţii Flamande, Departamentul de Educaţia Adulţilor
 • BULGARIA: IIZ-DVV - Proiect Bulgaria
 • CIPRU: Asociaţia Cipriotă de Educaţia Adulţilor
 • ESTONIA: Asociaţia Estoniană de Educaţia Adulţilor
 • FINLANDA: Asociaţia Finlandeză de Educaţia Adulţilor
 • ISLANDA: Asociaţia "Educate"
 • LITUANIA: Asociaţia Lituaniană de Educaţia Adulţilor
 • OLANDA: CINOP
 • NORVEGIA: Asociaţia Norvegiană de Educaţia Adulţilor
 • SLOVENIA: Institutul Sloven de Educaţia Adulţilor
 • MAREA BRITANIE: NIACE
 • ROMÂNIA: ANUP
sus

Alpha-Beta

Noi metode in sprijinul adultilor cu dificultati de scriere si citire

"Alpha-Beta" isi propune sa dezvolte si sa testeze metode inovative de educatie pentru persoanele cu dificultati de scriere si citire . Proiectul se concentreaza pe elaborarea unor forme alternative de invatare si achizitionare de comeptente pentru persoanele cu dificultati in a scrie si a citi, bazate pe nevoile acestora. Abilitatea de a scrie si a citi nu va fi obiectul acestui proiect.

"Alpha-Beta" va facilita institutiilor de formare aplicarea de noi metode de predare si achizitionarea de cunostinte pentru cei cu dificultati de citire si scriere prin folosirea noilor tehologii de comunicare . Aceste metode nu se vor baza pe aptitudinile de citire si scriere, ci se vor construi pe informatii construite pe baze optice, grafice si picturale .

Acest proiect are la baza prioritatea 2 din programul Socrates - Minerva 2006 care se refera la noi metode inovative si noi resurse pedagogice. Aceste noi resurse se vor desfasura in concordanta cu nevoile si dorintele celor catre intampina greutati in a citi si a scrie .

Durata proiectului este de 24 luni (1 Octombrie 2006 - 30 Septembrie 2008).

Fazele de proiect sunt:

  1. Elaborarea unui studiu de nevoi
  2. Elaborarea unor curicule/module de invatare bazate pe noi tehnologii
  3. Testarea acestora
  4. Finalizarea acestor module

Tarile care participa la proiect sunt urmatoarele:

 • Germania (IEIE)
 • Austria (Verrein multikulturel)
 • Italia (Delta Duemile)
 • Grecia (Prolepsis)
 • Romania (ANUP)
 • Irlanda (Traveler's Echange house)

sus

Alpha to Omega

Proiectul se adreseaza seniorilor /pensionarilor- generatia 55+, a caror numar este in continua crestere in toate tarile din Europa.

Proiectul se desfasoara in urmatoarele tari:

 • Germania (IEIE)
 • Austria (Akzente)
 • Romania (ANUP)
 • Irlanda (Exchange House)
 • Belgia (Vicre a Kokelberg)
 • Grecia (Prolepsis)
cu o mare varietate de senoiri: migranti, minoritati, paturi sociale dezavantajate educational.

Alpha to Omega isi propune sa contribuie la sensibilizarea seniorilor pentru o invatare pe tot parcursul vietii, prin participare sociala si voluntariat, imbogatirea cunostintelor, transmiterea experientelor catre generatiile tinere printr-un dialog intergenerational. Vor fi incurajate si mai apoi dezvoltate talentele pasive si competentele cetatenilor de varsta a treia dobandite pe cale non-formala si informala. Dialogul intergenerational se va dezvolta pe teme fierbinti ale Europei si va avea drept scop integrarea acestei categorii in procesul de faurire a unei Europe a tuturor cetatenilor indiferent de varsta.

In timpul proiectului se va ajunge la intelegerea faptului ca generatia 55+ are un potential real si considerabil de cunostinte si competente pe care poate sa-l transfere tinerilor. Seniorii vor invata cum sa-si puna in practica si cum sa-si transfere cunostintele lor ca tutori, voluntari, consilieri sau mentori. Alpha to Omega va dezvolta module de invatare pentru seniori, va identifica noi parcursuri de educatie a adultilor, va facilita accesul seniorilor europeni la invatare, va introduce metode inovative in educatia adultilor.

Durata proiectului: 1 Octombrie 2006 - 30 Septembrie 2008.

sus

Creative industries

Învăţarea pe tot parcursul vieţii în era creativităţii

Proiectul desfaşurat în parteneriat cu Spania şi Malta doreşte să promoveze conceptul industriilor creative ca factor important în sprijnirea sustenabilă a dezvoltării locale, prin crearea de locuri de muncă şi de bunăstare rezultate din beneficiul adus de industriile culturale în cadrul comunităţilor locale, utilizând metodele învăţării pe tot parcursul vieţii.

Exista ţări cu o experienţă impresionanată în domeniul industriilor culturale, precum Marea Britanie, Danemarca, Germania şi ţări care au nevoie de un transfer de inforamţie despăre modul în care pot iniţia şi dezvolta activităţi din domeniul industriilor creative, precum Romania, Bulgaria, Ungaria sau Slovenia.

Descrierea proiectului

Proiectul işi propune realizarea unei analize comparative a potenţialului pe care îl înregistrează partenerii proiectului in domeniul industriilor culturale. Prin cartografierea la nivel local a resurselor culturale, se doreşte realizarea unei imagini de ansamblu despre potenţialul industriilor creative din ţările participante la proiect, respectiv România, Spania şi Malta.

De asemenea, proiectul oferă cadrul unui parteneriat de învăţare între ţările participante la proiect, un transfer de bune practici şi construirea unei platforme de parteneriat pentru operatorii culturali care doresc să dezvolte proiecte în domeniul industriilor creative.

Coordonatorul proiectului: Asociaţia Naţională a Universităţilor Populare Bucureşti

Partenerii proiectului:

 • Transit Projectes, Spania
 • Foundation for Lasting Learning, Malta

sus

Memory Line

Un proiect European de creare a unui model de cooperare si invatare inter-generationala bazat pe memorie si comunicare.

Memory Line este un proiect finantat de Comisia Europeana in cadrul programului Socrates Grundtvig, program de educatie a adultilor.
Atelierele inter-generationale si de comunicare bazate pe memorie si cunostinte vor permite grupurilor de public de varsta a treia si tinerilor sa invete sa coopereze, sa faca cercetare, sa adune materiale, documentatie cu privire la pasajul generational si apoi sa creeze povesti, narari care urmeaza sa fie jucate in cadrul unor spectacole de papusi.
Acest pasaj de la memorie la poveste, narare este posibil a fi realizat cu ajutorul unor metodologii si tehnici inovative multimedia cum ar fi povestirea digitala, blogul, papusi digitale.

Cetatenii varstnici si tineri care participa la aceste ateliere intergenerationale vor invata :
1) sa se socializeze si sa-si imbogateasca propriile experiente si sentimente intr-un mediu plin de oportunitati; 2) sa transmita cunostinte si experiente care sa creeze punti intre trecut, prezent si viitor; 3) sa realizeze ca memoria, ca experienta traita, este o sursa de cunoastere; 4) sa realizeze si mai mult transformarile si provocarile care au loc in societatea informatiei si cunoasterii; 5) sa dobandeasca competente si abilitati in domeniul manuirii tehnicilor multimedia

Vor fi conduse studii aprofundate in doua universitati despre comunicarea intergenerationala si memorie in pasajul lor de la civilizatia analogica la cea digitala.
Un Centru European de comunicare inter-generationala va asigura conservarea si diseminarea produselor realizate in cadrul proiectului si le va alatura unor arhive deja existente pe net.

Memory Line este un proiect cu dimensiune europeana. Este expresia unor experiente si competente de la nivelul unor organizatii din diferite tari europene: Universitatea din Veliko Turnovo, Bulgaria; Adult Education Centre din Kuusankoski, Finlanda ; Universitatea din Milano-Bicocca, Primaria din Pescia, Erre Effe srl, Italia; CNV-Kunstenbond, Olanda ; Asociatia Nationala a Universitatilor Populare, Romania.

sus
despre anup | proiecte | evenimente | contact
web design: www.ksd.ro